Wyprzedaż

NYMFIT BEIGE Mellow Yellow

  749 zł  399 zł

OCTAVE CAMEL Mellow Yellow

  699 zł  399 zł

OLIVIER BLUE Mellow Yellow

  699 zł  299 zł

OLIVIER BURGUND Mellow Yellow

  699 zł  299 zł

Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska



 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej

 

newsletter follow me informacje
newsletter follow me okazja