SLIPERS ROSA Mauro Leone

  319 zł  199 zł

NEREIS PINK Mellow Yellow

  749 zł  299 zł

OMOSAIC BLACK Mellow Yellow

  749 zł  599 zł

PIA BLACK Mellow Yellow

  599 zł  299 zł

PIAF Rose Mellow Yellow

  649 zł  330 zł

Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2015 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej