Nowości

Sortuj:

Nazwa Cena

Na stronie

12 24 36 wszystkie
1, 2, 3, ... 3

OMOSAIC CAMEL Mellow Yellow

  749 zł  249 zł

NARDIN PINK Mellow Yellow

  699 zł  249 zł

NYMFI BEIGE Mellow Yellow

  599 zł  249 zł

NYMFI TAUPE Mellow Yellow

  599 zł  249 zł

NYMFIT BEIGE Mellow Yellow

  749 zł  249 zł

NYMFIT TAUPE Mellow Yellow

  749 zł  249 zł

OMOSAIC BLACK Mellow Yellow

  749 zł  249 zł

OMOSAIC CARMEL Mellow Yellow

  749 zł  249 zł

OMOST BLACK Mellow Yellow

  699 zł  249 zł

OCTAVE CAMEL Mellow Yellow

  699 zł  249 zł

517 RUSTICO NERO Mauro Leone

  469 zł  249 zł

1, 2, 3, ... 3
Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej