Najlepsze marki w naszym sklepie

Follow me jest przedstawicielem i wyłącznym dystrybutorem na Polskę dwóch paryskich producentów:

Mellow Yellow Paris, Natkin Paris z kolekcją "Bagllerina" oraz włoskiej marki Mauro Leone.

W  butiku stacjonarnym w Warszawie przy ul.Okrąg 3a oferujemy również

sukienki marki Szyjemy Sukienki oraz odzież marki Vzoor i Feema, torby skórzane marki Rosa Lou,

koronkową biżuterię włoskiej marki Cruciani, Polanska&Co oraz moma by MoMa

 

 

     
     
     
mellow yellow PARIS   Bagllerina

 

Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej