Nowości

Sortuj:

Nazwa Cena

Na stronie

12 24 36 wszystkie
1, 2, 3, ... 3

973 PANE PLATINO Mauro Leone

  319 zł  199 zł

100 CAMOSCIO NERO Mauro Leone

  499 zł  249 zł

MALOUA CAMEL Mellow Yellow

  599 zł  199 zł

MARGE IVORY Mellow Yellow

  749 zł  299 zł

MADAME CAMEL Mellow Yellow

  599 zł  299 zł

NARDIN PINK Mellow Yellow

  699 zł  349 zł

NATALYA CAMEL Mellow Yellow

  649 zł  349 zł

MIRACLE WHITE Mellow Yellow

  489 zł  199 zł

NANA CORAL Mellow Yellow

  349 zł  199 zł

MAE BLACK Mellow Yellow

  699 zł  349 zł

1, 2, 3, ... 3
Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2016 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej