RIA SOMALI LEOPARD RIA

  269 zł  135 zł

RIA GLITTER BLANCO RIA

  269 zł  135 zł

RIA METALGRAIN ZAFIRO RIA

  269 zł  135 zł

RIA GLITER SPARKLING RIA

  269 zł  135 zł

RIA GLITER CHAMPAGNE RIA

  269 zł  135 zł

RIA ANTE CADI RIA

  269 zł  135 zł

KARE CORAL SANDALS KARE

  329 zł  165 zł

KARE GOLD KARE

  269 zł  135 zł

Tango ELLA WESTERN 6-a Tango

  549 zł  275 zł

469 RUSTICO NERO Mauro Leone

  489 zł  392 zł

327 VITELLO NERO Mauro Leone

  569 zł  456 zł

139 VERNICE CREMA Mauro Leone

  499 zł  400 zł

Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2017 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej

 

newsletter follow me informacje
newsletter follow me okazja