Sortuj:

Nazwa Cena

Na stronie

12 24 36 wszystkie

GLITTER CHAMPAGNE Gitana

  160 zł  99 zł

GLITTER PLOMO Gitana

  160 zł  99 zł

GLITTER PLATA Gitana

  199 zł  99 zł

GLITTER VAQUERO Gitana

  199 zł  99 zł

GLITTER NEGRO Gitana

  199 zł  99 zł

SAUVAGE NEGRO Walk and love

  296 zł  99 zł

Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2017 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej