Sortuj:

Nazwa Cena

Na stronie

12 24 36 wszystkie
1, 2, 3, ... 3

GLITTER PLOMO Gitana

  199 zł  140 zł

PATY/GOLD Walk and love

  349 zł  245 zł

PATY/BLU Walk and love

  349 zł  245 zł

PARMA/PLAIN AIR Walk and love

  369 zł  259 zł

PARMA/SPRAY Walk and love

  369 zł  259 zł

PARMA/JEWEL Walk and love

  369 zł  259 zł

GLITTER CHAMPAGNE Gitana

  199 zł  140 zł

GLITTER PLOMO Gitana

  199 zł  140 zł

GLITTER PLATA Gitana

  199 zł  140 zł

GLITTER VAQUERO Gitana

  199 zł  140 zł

GLITTER NEGRO Gitana

  199 zł  140 zł

TALAIA PIEDRA Gitana

  199 zł  140 zł

1, 2, 3, ... 3
Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2017 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej