Sortuj:

Nazwa Cena

Na stronie

12 24 36 wszystkie

NUDO BLUE Mellow Yellow

  599 zł  99 zł

PIVERT NAVY Mellow Yellow

  499 zł  99 zł

VELVET CRISTAL RIA

  229 zł  99 zł

VELVET NEGRO RIA

  249 zł  99 zł

CIPRIA ECLIPSE

  229 zł  99 zł

BLUE ECLIPSE

  229 zł  99 zł

TURKUS ECLIPSE

  229 zł  99 zł

Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2017 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej