follow me ul. Mysia 3, 00-496 Warszawa

Follow me
ul. Okrąg 3A, 00-415 Warszawa

Zapraszamy od poniedziałku do piątku: 12.00–18.30

oraz w soboty: 11.00–14.00


Plac Konesera 2, Centrum Praskie Koneser 03-736 Warszawa

Zapraszamy od poniedziałku do soboty: 12.00–20.00 

Telefon kontaktowy: +48 669-295-567

e-mail: contact@follow-me.com.pl                                                             NIP: 7010296916

                                                                                                  REGON: 142931240

Formularz kontaktowy:


Wszystkie pola formularza są wymagane.

Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2017 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej