Follow me to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, w którym oferujemy produkty, które skradły nasze serca:

buty włoskich, francuskich i hiszpańskich producentów, torby wykonane z najlepszych

jakości skór, piękne sukienki i wygodną odzież oraz biżuterię, która dopełni stylizacji.

Wierzymy, że wizyta w Follow me to nie tylko zakupy, ale również czas krótkiej rozmowy o tym,

co lubimy, co nam się podoba i czego potrzebują nasze Klientki.

Nasze miejsce tworzymy dla Was! Zapraszamy!


Anna Kisielewska-Szymczyk i Anna Wodzyńska z zespołem


Follow me – ul. Okrąg 3A, 00-496 Warszawa

 

 

Follow me – ul. Okrąg 3A, 00-496 Warszawa

 

 

Follow me – ul. Okrąg 3A, 00-496 Warszawa

Follow me – ul. Okrąg 3A, 00-496 Warszawa

 

 

 

 

Follow me – ul. Okrąg 3A, 00-496 Warszawa

 

Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2017 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej