Rozmiary butów Bagllerina

Długość (cm)

Rozmiar PL

Rozmiar UK

Rozmiar US

 

23

35

3

5

XS

23,7

36

4

6

24,4

37

5

7

S

25

38

6

7,5

25,7

39

7

8,5

M

26,4

40

8

9,5

27

41

9

10

L

27,7

42

10

11

 

Modele zaprojektowane ze sznurówką znajdującą się na obwodzie górnej krawędzi Bagllerin można dopasować do szerokości stopy. W tym celu należy rozwiązać kokardkę znajdującą się w przedniej części obuwia i poluzować lub ściągnąć dla maksymalnego komfortu użytkowania.

Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2017 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej