Mellow Yellow - rozmiary damskie

Długość (cm)

Rozmiar PL

Rozmiar UK

Rozmiar US

22,4

35

2,5

4

23

36

3,5

5

23,7

37

4

5,5

24,4

38

5

6,5

25

39

5,5

7,5

25,7

40

6,5

8

26,4

41

7,5

9

27

42

8

9,5

 

Praktyczne porady dotyczące obuwia damskiego

 

Dobór Kozaków
Jeśli Twoje łydki są w szczególny sposób umięśnione zwróć uwagę na modele z praktyczną gumką ,która powoduje dopasowanie do tej części nogi.

 

Follow Me
Follow Me

Fol­low me to miej­sce, które jest speł­nie­niem naszych marzeń… Marzeń o pięk­nych butach, sukien­kach, biżu­te­rii.

Miej­scem przy­ja­znym i dostęp­nym, w któ­rym eks­klu­zyw­ność odnosi się do tego jak trak­tu­jemy nasze klientki.

Miej­scem stwo­rzo­nym przez nas dla Was...

Zapra­szamy ser­decz­nie, Ania Kisie­lew­ska-Szym­czyk i Ania Wodzyń­ska 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2017 Follow me  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej